hr || eng

Glavni cilj projekta:

Zaštita podzemnih ekosustava dinarskog krša kroz zaštitu tipskih lokaliteta špiljskih vrsta, staništa endemičnih i ugroženih životinja.

Ciljevi projekta 2011-2012:

 • uspostaviti bazu podataka Biospeologica Dinarica
 • uspostaviti mrežu znanstvenika i stručnjaka
 • poboljšati međusektorsku suradnju
 • prikupiti znanstvene podatke i objaviti ih kroz bazu podataka
 • podignuti javnu svijest o važnosti podzemlja

Ciljevi projekta 2013:

 • Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, Svezak 2

Razlozi pokretanja projekta:

Špiljske životinje žive u špiljama svih kontinentima, međutim špilje dinarskog krša su najbogatije na svijetu po broju špiljskih vrsta! Budući da podzemne vrste imaju usporen ritam života, vezane su za vrlo ograničeno stanište pa su često poznate sa malog broja lokaliteta ili čak i iz samo jedne jedine špilje. Ograničeni areali vrsta i brojni negativni ljudski utjecaji na krš i njegove ekosustave zahtijevaju hitnu i nužnu zaštitu ovih sustava. Kako bi se uspostavila efektivna zaštita ovih nedovoljni istraženih ekosustava potrebno je provesti sveobuhvatna i multidisciplinarna istraživanja kako bi se odredile vruće točke i utvrdila biološka raznolikost podzemlja. Izrazito važnu ulogu u istraživanju i zaštiti predstavlja prijenos znanja i iskustava među institucijama, organizacijama i stručnjacima iz različitih država Dinarida, uključujući i države EU. Cjelovito upravljanje Dinaridima i održivo korištenje prirodnih resursa je jedini način kako očuvati ove izuzeto važne ekosustave.

Povijest projekta:

Projekt provodi Hrvatsko biospeleološko društvo na državnom nivou od 2000 g. Rezultate rada i važnost projekta prepoznalo je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja te je Društvu dodijelilo Prvu nagrada za opći doprinos ekologiji za 2002. godinu.

Jedan od najvažnijih rezultata projekta je znanstveni rad Katalog tipskih špiljskih lokaliteta faune Hrvatske, publiciran u 2006. g. Temeljem te publikacije Državni zavod za zaštitu prirode uključio je sve tipske lokalitete u Ekološku nacionalnu mrežu (Cro-Nen), te će biti predloženi za lokalitete Europske ekološke mreže NATURA 2000 prilikom ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju.

Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, Svezak 1 je najnoviji rezultat Projekta, publiciran u 2010. g. Rezultati projekta su značajni za brojne projekte i publikacije te služili su kao osnova za izradu Crvene knjige špiljske faune Hrvatske.

Tijekom 2011 g. projekt se širi na cjelokupno područje Dinarida, te je Jana Bedek dobila u svibnju nagradu Whitley Award doniranu od Shears Foundation. Osnovana je mreža znanstvenika i stručnjaka koju čine članovi iz zemalja Dinarida, koji zajedno sa hrvatskim timom angažiranim na Svezku 2 Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske rade na projektu i bazi Biospeologica Dinarica.

 • 2011-2012: Whitley Fund for Nature: Istraživanje i zaštita špiljskih tipskih lokaliteta Dinarida, voditelj projekta Jana Bedek

 • 2010-2011: Državni zavod za zaštitu prirode: Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske – Svezak 2, voditelj projekta Branko Jalžić

 • 2008-2010: Državni zavod za zaštitu prirode: Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske – Svezak 1, voditelj projekta Branko Jalžić

 • 2007: Državni zavod za zaštitu prirode: Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta u podzemlju III, voditelj projekta Branko Jalžić

 • 2005: Državni zavod za zaštitu prirode: Katalog tipskih špiljskih lokaliteta faune Hrvatske, voditelj projekta Branko Jalžić

 • 2003-2005: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja: Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta u podzemlju II, voditelj projekta Branko Jalžić

 • 2000-2001: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja: Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta u podzemlju, voditelj projekta Branko Jalžić